Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Peakston Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a harris.peakston.sk/HU weboldalon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a harris.peakston.sk/HU weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

A Szolgáltató adatai:

 • Név: Peakston Kft.
 • Székhely: 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 6.
 • Levelezési cím és központi ügyfélszolgálat: 2336 Dunavarsány, Bajai út 2090.
 • Telefonszáma: 06 24 - 814 - 700
 • Faxszáma: 0 624 - 814 - 701
 • Mobilszáma: 06 20 - 777 - 4717
 • Email: peakston@peakston.hu
 • Cégjegyzékszám: 13-09-182833
 • Adószám: 12000289-2-13
 • Bankszámlaszám: 10702019-66527011-51100005

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a harris.peakston.sk/HU weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Peakston Webshop) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között, mint távollevők között jön létre. A Peakston Webshopban történő vásárlást a Magyar Közlöny 2014. évi 30. számában megjelent, 2014. év június hó 13. napjától visszavonásig érvényes, a Kormány 45/2014. (II. 26) Kormányrendelete a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szabályozza, különös tekintettel az említett Kormányrendelet 8-14. bekezdéseire.

1.1.2. A fenti Kormányrendelet elérhető a Magyar Közlöny említett számában, illetve letölthető a: :http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14030.pdf linkről.

1.1.3. A fenti Kormányrendelet magyarázata és értelmezési segédlete elérhető a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.

1.2. A Szolgáltató semmilyen egyéb magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.3. A Peakston Webshop szolgáltatásai kizárólag a szerződött kereskedelmi partnerek részére érhetőek el, a szolgáltatások regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az Ügyfél jelen ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően a jogosult.

1.4. A Peakston Webshopban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.5.1. A megrendelés leadását követően a szerződés annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikusan (email) illetve hagyományos tértivevényes levélben van lehetőség. A Szolgáltató által magyar nyelven kibocsátott számla minősül a szerződés írásban foglalt és végleges változatának, a Szolgáltató annak egy másodpéldányát iktatja, annak létrejöttét követő 5 évig megőrzi.

1.5.2. Elektronikus levél küldése esetén keresse fel a Peakston Webshop Kapcsolat menüpontját, és válasszon az ott feltüntetett email címek közül.

2. Regisztráció

2.1. A Peakston Webshopban kizárólag a Szolgáltató és az Ügyfél között köttetett, érvényes Szállítási szerződés és Kondíciós lap megléte esetén adható le megrendelés. A regisztráció a Peakston Webshop fejlécében lévő Bejelentkezés menüpontra való kattintással lehetséges. Amennyiben a Peakston Webshop látogató nem rendelkezik Szállítási szerződéssel, de Ügyféllé szeretne válni, úgy a fejlécen látható Kapcsolat menüpontban található elérhetőségeken tud kapcsolatba lépni a Szolgáltatóval.

2.2. A regisztráció során az Ügyfél által megadott személyes adatokat a Szolgáltató a Peakston Webshopon található Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli.

2.3. A regisztráció során az Ügyfél által megadott személyes adatokat azok beírásakor az Ügyfél maga ellenőrzi. Hibásan vagy tévesen megadott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni. A Szolgáltatónak nem feladata az Ügyfél által hibásan vagy tévesen megadott személyes adatok kijavítása.

2.4. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen közölt, pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.5. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3. Megrendelés

3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. Ezeket az adatokat a termék gyártója bocsátja a Szolgáltató részére. A Szolgáltató mindent megtesz az árucikkek információs oldalain feltüntetett adatok pontosságáért, de azok helyességének ellenőrzésére nem köteles, a termék aktuális tulajdonsági és az adatlapon közölt paraméterek közötti esetleges eltérésekért felelősséggel nem tartozik. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

3.2. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását és garanciajegyét az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást vagy a garanciajegyet, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Peakston Webshopban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Peakston Webshopban közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

3.3. A Szolgáltató szerződésszerű eljárásának minősül, ha az Ügyfelet a termék gyártójának weboldalára, illetve más publikusan elérhető információhordozója felé irányítja, egy termék vagy több termék jellemzőivel kapcsolatos további információszerzés céljából.

3.4. A webshop ár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A vételár kedvezményt hordoz magában, mely kedvezményt Szolgáltató és Ügyfél között megkötött, érvényes Szállítási szerződés és Kondíciós lap szabályoz. A kedvezmény érvényessége megegyezik a Szállítási szerződés és Kondíciós lap érvényességével.  A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A szállítási díjjal kapcsolatban az ÁSZF 5. pontja rendelkezik.

3.5. A Szolgáltató a termék vételárát kizárólag a Peakston Webshopba érvényesen és szabályosan, elektronikus úton beérkező megrendelések esetében vállalja. Az ettől különböző vásárlási módok során a vételártól eltérő összeg lehet a termék ára (webshop ár).

3.6. A Peakston Webshopból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Peakston Webshopon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Szolgáltatónak a vételár változásával kapcsolatos egyéb tájékoztatási kötelezettsége nincs, kivéve, ha az egy aktív, még nem teljesített megrendelés vételárát is érinti. Ebben az esetben a Szolgáltató elektronikus úton vagy telefonon tájékoztatja az Ügyfelet a termék vételárának változásáról. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát akár kedvezőtlenül is befolyásolhatja.

3.7. Online vagy banki előreutalással történő fizetés kezdeményezésekor, a megrendelés Ügyfél általi leadása és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék személyes átvétele csak ezt követően lehetséges.

3.8. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a

 • nyilvánvalóan téves;
 • a termék közismert, általánosan elfogadott, becsült árától jelentősen eltérő;
 • rendszerhiba miatt hibásan megjelenő;
 • "0" Ft-os vagy "1" Ft-os;

árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja az Ügyfél tájékoztatása mellett a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.9. Felek tudomásul veszik, hogy a Peakston Webshopban a gyártók által a Szolgáltatóhoz eljuttatott teljes vagy közel teljes termékkínálat kerül feltüntetésre, és ez a kínálat nem feltétlenül egyezik Szolgáltató tényleges raktárkészletével. Szolgáltató részéről a raktározott árukészlet összeállítása és feltöltése a termékkínálat alapján folyamatosan változik, ezért előfordulhat, hogy az Ügyfélnek meg kell várnia, amíg a megrendelt terméket a gyártó eljuttatja a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltatónak nem szerződésszerű kötelessége a Peakston Webshop árukínálatában szereplő valamennyi árucikk folyamatos raktáron tartása.

3.10 A webáruházban megjelenített termék képek gyártótól származó információk alapján kerültek megjelenítésre. Az esetlegesen felmerülő hibákért felelősséget nem tudunk vállalni.

4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

4.1. Az Ügyfél által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató automatikus visszaigazoló email útján visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló email tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat, rendelés azonosítóját, rendelés dátumát, megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, esetleges szállítási költséget és szállítási módot, valamint a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email csupán tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

4.2. A visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának, a visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Szolgáltató és Ügyfél között.

4.3. Érvényes szerződés a Felek közt létrejön, amikor Szolgáltató az Ügyfél megrendelését számlalevél útján fogadja el, melynek egy példányát az Ügyfélhez eljuttatja, egy példányát megőrzésre archiválja az 1.5.1. pontban foglaltak szerint.

4.4. A megrendelésnek a Szolgáltató részéről kiállított számlalevéllel történő visszaigazolása elektronikus úton, távollévők között megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5. Szállítási és fizetési feltételek

5.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a díjmentes szállítást biztosító összeget. Ez alól kivételt képeznek a - csomagolással együtt - túlméretes (2m-nél valamelyik irányban nagyobb), túlsúlyos (40 kg-nál nehezebb) küldemények. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő, továbbá a túlméretes vagy túlsúlyos megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli. 

5.2. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Peakston Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Szolgáltatónak a szállítási díj változásával kapcsolatos egyéb tájékoztatási kötelezettsége nincs, kivéve, ha az egy aktív, még el nem indított, futárcégnek át nem adott megrendelés szállítási díját is érinti. Ebben az esetben a Szolgáltató elektronikus úton vagy telefonon tájékoztatja az Ügyfelet a termék szállítási díjának változásáról. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási díját akár kedvezőtlenül is befolyásolhatja.

5.3. Amennyiben az Ügyfél által megrendelt termék kiszállítását a Szolgáltató külső szerződött céggel végezteti el, a kiszállítás időpontjáról és helyéről a külső céggel közvetlenül kell egyeztetnie az Ügyfélnek. A kiszállítással és kézbesítéssel kapcsolatos üzenetek, kérések továbbítása nem tartozik Szolgáltató feladatai közé. Szolgáltató vagy a külső szerződött cég tájékoztatja az Ügyfelet a külső szerződött cég elérhetőségeiről.

5.4. Szállítási díjak:

 • legfeljebb 2m széles vagy hosszú, csomagolással 40kg-nál nem súlyosabb termék, 30.000,- Ft/cím érték feletti megrendelés esetén: 0,- Ft / csomag
 • legfeljebb 2m széles vagy hosszú, csomagolással 40kg-nál nem súlyosabb termék, 30.000,-  Ft/cím érték alatti megrendelés esetén: 2.000,- Ft + ÁFA / csomag
 • 2m-nél szélesebb vagy hosszabb, illetve csomagolással 40kg-nál súlyosabb termék esetén: egyedileg változó, jellemzően 2.000 – 5.000 Ft + ÁFA /csomag közötti, de ettől eltérő is lehet.

5.5. Fizetési feltételek: A Peakston Kft. e-kereskedelme során Ügyfél és Peakston Kft. között létrejött Szállítási szerződés és Kondíciós lap megnevezésű szerződésben meghatározott fizetési feltételek szerint értékesíti termékeit.

6. Szerződéskötést megelőző tájékoztatás

6.1. Elektronikus úton, távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően jelen ÁSZF keretén belül Szolgáltató ezennel világosan és közérthető módon tájékoztatja Ügyfelet:

 • a szerződés szerinti termék lényeges tulajdonságaikról a terméknek megfelelő mértékben - erre szolgál a termék adatlapja a Peakston Webshopon illetve a gyártó weboldalán;
 • Szolgáltató nevéről és címértől - erre szolgál a Peakston Webshop „Kapcsolat” menüpontja alatti tartalom, illetve jelen ÁSZF elején található "A Szolgáltató adatai" rész;
 • a szerződés szerinti termékért járó anyagi ellenszolgáltatás bruttó teljes összegéről, valamint az ezen felül felmerülő összes költségről (jellemzően a kiszállítási díjról) - erre szolgál a termékek adatlapján található "Webshop ár";
 • a szállítási és fizetési feltételekről - erre szolgál jelen ÁSZF 5. pontja;
 • Ügyfelet megillető felmondási és elállási jogról - erre szolgál jelen ÁSZF 7. pontja;
 • arról, hogy jelen ÁSZF 7. pont szerinti jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét Ügyfélnek kell viselnie, a Szolgáltató azt át nem vállalja;
 • arról, hogy jelen ÁSZF 7. pont szerinti jog gyakorlása esetén Ügyfél köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, az arányos költségviselés értelmében;
 • a Kellékszavatosságra (jelen ÁSZF 8. pontja) vonatkozó jogszabályi kötelezettségekről;
 • az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatásokról, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről - erre szolgál jelen ÁSZF 9. pontja;
 • arról, hogy Szolgáltató jelen ÁSZF 1.2. pontjában rögzítetteket fenntartja;
 • Szolgáltatóra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési módról és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról;
 • Felek a köztük felmerülő vitás kérdésekben elsődlegesen törekednek a kölcsönös és békés megegyezésre. Szolgáltató bolti nyitva tartási időn belül rendelkezésre bocsátja Ügyfél részére az ügyfélszolgálaton (lásd Peakstonl Webshop Kapcsolat menüpont alatti tartalmat) elhelyezett Vásárlók könyvét. Az ebbe bejegyzett panaszokat a Szolgáltató 30 naptári napon belül megválaszolja. Szolgáltató befogadja és feldolgozza a hozzá az Ügyfél által elektronikus vagy más tartós adathordozón írásban beérkező problémákat, azok rendezéséért minden tőle telhetőt megtesz, jogszabályban rögzített kötelezettségnek eleget tesz.

Felek közti vitás kérdések rendezésében illetékes a                                                         
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe:
1119 Budapest, Etele út 59-61. II.em.240.
Telefon/Fax száma: +36 1 269-0703 ;   +36 1 784-3076
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 
Honlap: http://www.panaszrendezes.hu
6.2. A szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettsége bizonyításának a Szolgáltató olyan módon tesz eleget, hogy az Ügyfél részéről kötelezővé teszi a vásárlás során jelen ÁSZF elolvasását, a leírtak értelmezését majd elfogadását. Ügyfél addig nem adhat le rendelést a Peakston Webshopban, amíg e kötelezettségének eleget nem tesz.
6.3. Távollevők között elektronikus úton kötött szerződés jellegéből fakadóan a Szolgáltatónak nem áll módjában meggyőződni arról, hogy Ügyfél ténylegesen eleget tett 6.2. pontban lévő kötelezettségének (el is olvasta, elolvasás során meg is értette, vagy csak kattintott, olvasás nélkül), de a feltételét megteremti.

7. Az Ügyfelet megillető elállási és felmondási jog

7.1. Felek közötti szerződés távollevők között létrejött szerződésnek minősül. Ez alól az Ügyfelet megilleti a 14 napon belüli, indoklás nélküli elállási jog. Amennyiben a megvételt követően az Ügyfél használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is mód van.

7.2. Ügyfél a 7.1. pontban lévő jogát a termék, több termék vagy több tételből álló termék esetén a legutolsó termék átvételétől számítva gyakorolhatja. Ez érinti az Ügyfél azon lehetőségét, hogy a 7.1. pontban lévő jogát a szerződés megkötése, azaz a Szolgáltató által kibocsátott számlalevél, és a termék vagy termékek átvétele közötti időben is gyakorolhatja.

7.3. Ügyfél a 7.1. pontban biztosított elállási és felmondási jogát olyan módon gyakorolhatja, hogy erről a Szolgáltatót egyértelmű nyilatkozat útján, elektronikusan vagy hagyományos tértivevényes levélben értesíti. A 7.1. pontban biztosított jog igényét a Szolgáltatónak érvényesnek és elfogadottnak kell tekintenie, ha az Ügyfél ilyen irányú nyilatkozatát bizonyíthatóan a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi.

7.4. Az Ügyfelet terheli annak felelőssége, hogy bizonyítani tudja, az elállási jogára vonatkozó igényét még határidőn belül, érvényes módon elküldte a Szolgáltatónak.

8. Kellékszavatosság és termékszavatosság

8.1. A Kellékszavatosság azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a Szolgáltató a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) felelősséggel tartozik. A Szolgáltató ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (rejtett vagy gyártási hibának).

8.2. A Termékszavatosság a hibás teljesítés jogkövetkezménye: a termékszavatosság, azaz a Szolgáltatónak a termék hibája miatti közvetlen, szavatossági természetű helytállása a fogyasztóval szemben. Lényege, hogy a Szolgáltató közvetlen szavatossági helytállással tartozik a termék hibája miatt a fogyasztónak (fogyasztónak nem minősülő személyeket ez a jog nem illeti meg). Termékszavatosság esetén a termék akkor hibás, ha értékesítésekor a hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságok nem feltétlenül jelentik a Peakston Webshop termékoldalán feltüntetett, csak tájékoztatás célját szolgáló adatokat és leírásokat.

8.3. Olyan szerződés alapján, amelyben Felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A kötelezett a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik.

8.4. A teljesítés ideje a vásárlás ideje, amennyiben azonban csak később kerül leszállításra a megvásárolt termék, úgy ez esetben a kiszállítás időpontja minősül a teljesítés idejének, és a terméknek ekkor kell hibátlannak, hiba-ok nélkülinek lennie.

8.5. Szolgáltató szavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem.

8.6. Az Ügyfél a szavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója (Szolgáltató) egyaránt.

8.7. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba;
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető;
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

8.8. Az Ügyfél - választása szerint - kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját szavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

8.9. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.10. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

9. Jótállás

9.1. A jótállás - garancia - értelmében a Szolgáltató a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, a termékfogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

9.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.

9.3. Jótállás esetén az Ügyfelet ugyanazon jogok illetik meg, mint az 8. pontban, a Kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.

Utoljára módosítva:
Dunavarsány, 2017. január 25.


Letöltések

Elállási / Felmondási nyilatkozat (űrlap)